Optické turnikety

  • Optické turnikety (séria OP1200)

    Optické turnikety (séria OP1200)

    OP1200 funguje ako rozširujúca jednotka pre OP1000. Pridaním dvoch infračervených senzorov na obidve strany môžeme umiestniť OP1200 do stredu OP1000 tak, aby sme vytvorili viacpruh, aby sme vyhoveli meniacim sa požiadavkám rôznych zákazníkov.
  • Optický turniket (séria OP1000)

    Optický turniket (séria OP1000)

    Ako najmodernejší optický turniket si OP1000 udržuje vysokú úroveň bezpečnosti ako turniket s polovičnou výškou. Nahrádza tradičné fyzické prekážky využívaním aktívnych infračervených lúčov na vytvorenie neviditeľného elektronického poľa medzi dvoma podstavcami. Ak dôjde k pokusom o neoprávnený vstup, spustí sa zvukový alarm, ktorý upozorní bezpečnostný personál.