X-ray bagasjeinspeksjonssystemer

  • Automatisk identifikasjon røntgenbagasjeinspeksjonssystemer (BLADE6040)

    Automatisk identifikasjon røntgenbagasjeinspeksjonssystemer (BLADE6040)

    BLADE6040 er en røntgenbagasjeinspeksjon som har en tunnelstørrelse på 610 mm x 420 mm og kan gi effektiv inspeksjon av post, håndholdt bagasje, bagasje og andre gjenstander.Den tillater identifikasjon av våpen, væsker, eksplosiver, narkotika, kniver, brannvåpen, bomber, giftige stoffer, brennbare stoffer, ammunisjon og farlige gjenstander, som utgjør en sikkerhetsrisiko ved identifikasjon av stoffer med effektivt atomnummer.Høy bildekvalitet i kombinasjon med automatisk identifisering av mistenkelige gjenstander gjør at operatøren raskt og effektivt kan vurdere alt bagasjeinnhold.