سیستم های بازرسی چمدان با اشعه ایکس

  • سیستم های بازرسی چمدان با اشعه ایکس شناسایی خودکار (BLADE6040)

    سیستم های بازرسی چمدان با اشعه ایکس شناسایی خودکار (BLADE6040)

    BLADE6040 یک بازرسی چمدان با اشعه ایکس است که دارای اندازه تونل 610 میلی متر در 420 میلی متر است و می تواند بازرسی موثر پست، چمدان دستی، چمدان و سایر موارد را انجام دهد.این اجازه می دهد تا سلاح ها، مایعات، مواد منفجره، مواد مخدر، چاقوها، تفنگ های آتش نشانی، بمب ها، مواد سمی، مواد قابل اشتعال، مهمات و اشیاء خطرناک را شناسایی کنید که با شناسایی مواد با شماره اتمی موثر، خطر ایمنی را به همراه دارند.کیفیت تصویر بالا در ترکیب با شناسایی خودکار اشیاء مشکوک به اپراتور اجازه می دهد تا به سرعت و به طور موثر هر محتوای چمدان را ارزیابی کند.