Rentgeno bagažo tikrinimo sistemos

  • Automatinės identifikavimo rentgeno bagažo tikrinimo sistemos (BLADE6040)

    Automatinės identifikavimo rentgeno bagažo tikrinimo sistemos (BLADE6040)

    BLADE6040 yra rentgeno bagažo patikra, kurios tunelio dydis yra 610 mm x 420 mm ir kuris gali veiksmingai patikrinti paštą, rankinį bagažą, bagažą ir kitus daiktus.Tai leidžia atpažinti ginklus, skysčius, sprogmenis, narkotikus, peilius, šautuvus, bombas, toksines medžiagas, degias medžiagas, šaudmenis ir pavojingus daiktus, kurie kelia pavojų saugumui, identifikuojant medžiagas su efektyviu atominiu numeriu.Aukšta vaizdo kokybė kartu su automatiniu įtartinų objektų identifikavimu leidžia operatoriui greitai ir efektyviai įvertinti bet kokį bagažo turinį.