Системи за инспекција на багаж со рендген

  • Системи за автоматска идентификација на рендгенски преглед на багажот (BLADE6040)

    Системи за автоматска идентификација на рендгенски преглед на багажот (BLADE6040)

    BLADE6040 е рендгенска проверка на багажот со големина на тунел од 610 mm на 420 mm и може да обезбеди ефективна проверка на пошта, рачен багаж, багаж и други предмети.Овозможува идентификација на оружје, течности, експлозиви, дрога, ножеви, огнени пиштоли, бомби, токсични материи, запаливи материи, муниција и опасни предмети, кои се опасни за безбедноста со идентификација на супстанции со ефективен атомски број.Високиот квалитет на сликата во комбинација со автоматска идентификација на сомнителни предмети му овозможува на операторот брзо и ефикасно да ја процени содржината на багажот.