Röntgensystem för bagageinspektion

  • Automatisk identifiering av röntgenbagageinspektionssystem (BLADE6040)

    Automatisk identifiering av röntgenbagageinspektionssystem (BLADE6040)

    BLADE6040 är en röntgenbagageinspektion som har en tunnelstorlek på 610 mm gånger 420 mm och kan ge effektiv inspektion av post, handbagage, bagage och andra föremål.Det tillåter identifiering av vapen, vätskor, sprängämnen, droger, knivar, eldvapen, bomber, giftiga ämnen, brandfarliga ämnen, ammunition och farliga föremål, som utgör en säkerhetsrisk genom identifiering av ämnen med effektivt atomnummer.Hög bildkvalitet i kombination med automatisk identifiering av misstänkta föremål gör att operatören snabbt och effektivt kan utvärdera eventuellt bagageinnehåll.