Рентген тээшний хяналтын систем

  • Автомат Рентген тээшийг шалгах систем (BLADE6040)

    Автомат Рентген тээшийг шалгах систем (BLADE6040)

    BLADE6040 нь 610 мм-ээс 420 мм-ийн туннелийн хэмжээтэй рентген тээшний үзлэг бөгөөд шуудан, гар тээш, ачаа тээш болон бусад зүйлсийг үр дүнтэй шалгах боломжийг олгодог.Энэ нь үр дүнтэй атомын дугаартай бодисыг таних замаар аюулгүй байдалд аюултай зэвсэг, шингэн, тэсрэх бодис, эм, хутга, галын буу, бөмбөг, хорт бодис, шатамхай бодис, сум, аюултай объектыг тодорхойлох боломжийг олгодог.Зургийн өндөр чанар нь сэжигтэй зүйлийг автоматаар танихтай хослуулан ачаа тээшний агуулгыг хурдан бөгөөд үр дүнтэй үнэлэх боломжийг операторт олгодог.