Sistemes d'inspecció d'equipatges per raigs X

  • Sistemes d'inspecció d'equipatges per raigs X d'identificació automàtica (BLADE6040)

    Sistemes d'inspecció d'equipatges per raigs X d'identificació automàtica (BLADE6040)

    BLADE6040 és una inspecció d'equipatge per raigs X que té una mida de túnel de 610 mm per 420 mm i pot proporcionar la inspecció efectiva del correu, l'equipatge de mà, l'equipatge i altres articles.Permet la identificació d'armes, líquids, explosius, drogues, ganivets, pistoles de foc, bombes, substàncies tòxiques, substàncies inflamables, municions i objectes perillosos, que representen un perill per a la seguretat mitjançant la identificació de substàncies amb nombre atòmic efectiu.L'alta qualitat d'imatge en combinació amb la identificació automàtica d'objectes sospitosos permet a l'operador avaluar de manera ràpida i eficaç qualsevol contingut de l'equipatge.